16 tháng 7, 2008

Canh Hoa Ep Trong Tim

Bài hát này có lẽ với người khác, đó chỉ là một bài hát bình thường, như bao bài hát khác mà thôi, đối với tôi, nó là một bài hát mang nhiều ý nghĩa, có ca từ đẹp và nhạc điệu êm ái ( hơi buồn)Không có nhận xét nào: